فرصتی برای برنده شدن در لامونژ با جایزه پنج میلیون تومانی

شرکت در قرعه کشی از 14 تا 20 مردادماه

تاریخ اعلام برنده 22 مرداد ماه

به ازای هر 500 هزارتومان خرید 1 شانس در قرعه کشی